buurtkamp

Buurtkamp – interactieve stormbaan in de buurt

Toen ik deze zomer langs een stormbaan (sportcircuit) in een buitenwijk van Copenhagen fietste kreeg ik het volgende idee:

CONCEPT:
Een interactief sportcircuit waar omwonenden tegen elkaar kunnen sporten zonder dat ze tegelijkertijd aanwezig hoeven te zijn.


Primair doel:
het stimuleren van sport, en sport mogelijk maken voor iedereen (op wijkniveau)
Secundair doel: samenbrengen van buurtbewoners in een positieve context


HOE WERKT HET

Jeffrey ziet het display naast de stormbaan staan met daarop de url: overvecht.buurtkamp.nl
(soort bootcamp)

Via deze link kan hij een account aanmaken om lid te worden van het Overvecht-team.
Hij vult enkele gegevens in als (Gebruikers)naam, leeftijd, woonwijk, geslacht.

Na het aanmaken van een account krijgt hij van het wijkbureau een polsband met een chip daarin thuisgestuurd waarmee hij kan inchecken bij buurtkamp.
Na het inchecken doorloopt hij één of meerdere malen het circuit. Per toestel wordt via een chip gemeten hoe vaak dit onderdeel is afgelegd en in welke tijd.
De duur van de sportsessie, de aantallen (aantal keer dat je de oefening doet) in combinatie met de profiel gegevens bepalen het aantal punten dat Jeffrey op deze dag scoort.
In de APP, die ook online te bekijken is, kan hij inzien hoe vaak hij de afgelopen periode heeft gesport en hoeveel punten hij reeds heeft verzameld.

En dat niet alleen, Jeffrey kan ook inzien (als die informatie door de betreffenden is opengesteld) hoeveel punten andere wijkbewoners hebben behaald en wie wanneer sport bij buurtkamp.
Hij ziet dat Pieter, ook woonachtig in de wijk Overvecht, vaak op dinsdagavond het circuit doorloopt. De week erop doorlopen ze samen het circuit.

Eens per jaar organiseert de wijk Overvecht een sportdag bij buurtkamp. De jaarwinnaar wordt daar dan ook bekend gemaakt.

De winnaars van Overvecht kunnen het opnemen tegen bewoners van andere wijken in de stad. De buurtkamp wijkcompetitie.
Ook kan je inchecken bij buurtkamp voorzieningen van andere wijken. De circuits kunnen onderling iets van elkaar verschillen. Per circuit geldt er een eigen puntentelling. Bij de berekening zouden mogelijk ook de BMI gegevens (lengte / gewicht) meegenomen kunnen worden om de score te bepalen.